SHQIPONJA ISTREFI

Shqiponja Istrefi  har dansat så länge hon kan minnas! Panni började dansa tidigt på familjefester, men det var först vid sju års åldern då hon fick upp ögonen för Bowdown Dance Academy. Det gick snabbt att förstå att det just dans, Panni skulle hålla på med.

Passionen för dansen växte och fick henne att fastna direkt. Hon dansar för att dansen tillåter henne vara helt i ögonblicket och kan representera sig själv. Hon kan uttrycka sig genom dans. Det hon inte kan uttrycka i ord, uttrycker hon med sin kropp istället.

På Bowdown Dance Academy undervisar Panni i Dancehall och Afrofusion samt Movements för kidz junior. 

Alla erfarenheter hon samlat på sig under åren har format henne till den ledaren hon är idag. Panni vill att eleverna ska få ut så mycket av sina klasser som möjligt. Glädje och gemenskap är också en viktig faktor för Panni, då dans är ett sätt att uttrycka oss när ord är otillräckliga.