På dansskolan Bowdown Dance Academy vill Benjamin Anderberg, Janet och Julie Chikane tillgängliggöra dans och gemenskap för Malmös ungdomar.
”Vi är ingen vanlig dansskola. Bowdown är mer ett extra hem där alla kan känna sig välkomna. Vi kallar oss La Familia och det är det vi är, en liten familj som har hållit ihop i alla år.”

Idén grundade sig i att alla oavsett ekonomisk bakgrund och storlek på familj ska ha råd att gå på dansskola. De ville få med sig ungdomarna från gatan, plocka in dem i en gemenskap och stärka dem som individer. Skolan är en del av Mötesplats Hela Malmö och finns i stadsdelen Nydala i Malmö och samarbetar sedan 2021 med Bilda studieförbund. På Bowdown får eleverna möjlighet att uttrycka sina känslor genom dans. Förutom trions mentorskap bidrar Benjamin, Janet och Julie med sitt engagemang, värme och familjekänslan som de tycker är så viktigt.

OM HELAMALMÖ

Helamalmö är en av Sveriges största organisationer baserade i socioekonomiskt utsatta områden. 

Ur stadgarna:

”Föreningen har som ändamål att verka för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.”

Helamalmös verksamhet står på två ben: 

1. Adressera orättvisor och missförhållanden i samhället. Vi vill förmedla kunskap om människors livsvillkor, föra dialog, belysa orättvisa maktförhållanden i samhället, bilda opinion.

2. Motverka orättvisornas konsekvenser. Genom direkta och praktiska insatser vill vi underlätta tillvaron för samhällets mest sårbara grupper – ”hela” det som är skadat.

Människors mest grundläggande behov behöver vara tillgodosedda och människor behöver känna att de kan påverka sina liv och sin närmiljö. 

All verksamhet inom Helamalmö utgår från denna grundfilosofi. Vi är således en behovsdriven organisation, vi tror på människors inneboende kraft och att vi tillsammans kan förändra världen.

Helamalmö bedriver strukturellt förändringsarbete. Nydalamodellen är ett bra exempel på hur vi kan bidra med omfattande positiv förändring i stor skala. Genom att etablera en ”social infrastruktur” på Nydala i Malmö (ett så kallat särskilt utsatt område) ökade den upplevda tryggheten i området med nästan åtta procent på bara ett år, vilket var den överlägset högsta ökningen i samtliga av det kommunala fastighetsbolaget MKB:s områden i Malmö. Läs mer om Nydalamodellen här.

Besök: Helamalmo.com för att läsa mer.

ADRESS
Mötesplats Helamalmö
Nydalatorget 4

214 55 Malmö

ÖPPETIDER

Måndag-Fredag 
15:00  – 20.30

Lördag: Stängt 

Söndag 
11.00-13.00

 

 

 

KONTAKTA OSS

Telefontid: 08.00-17.00

Benjamin Anderberg: 0768611607
Janet Chikane: 0720334315
Julie Chikane: 0723241460

Email:  

info.bowdowndanceacademy@gmail.com